Polityka prywatności

Adres naszej strony internetowej to: http://canalplus.lodz.pl.

Administratorem Twoich danych jest firma HD Punkt zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 576-147-37-72.


Jak możesz się z nami skontaktować?

– listownie: Salon Canal+ Manufaktura, ul. Karskiego 5, 91-071 Łódź
– e-mailem na adres: kontakt@hdpunkt.pl

Jakie masz prawa?

 1. dostępu do swoich danych,
 2. ich poprawiania,
 3. żądania ich usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych http://www.uodo.gov.pl/

Po co mi Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 1. odpowiedzi na Twoją wiadomość, którą wysyłasz za mój adres e-mail,
 2. przeprowadzenia z Tobą rozmowy telefonicznej,
 3. marketingowym polegającym na promocji moich działań.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, jednak bez Twoich danych kontaktowych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość lub przeprowadzenie z Tobą rozmowy telefonicznej oraz prowadzenie naszego marketingu.

Komu przekażę Twoje dane?

1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla nas.
2. Pracownikom i współpracownikom firmy HD Punkt odpowiedzialnym za kontakt z klientami oraz odpowiednim do wykonania zamówionych usług. Dla Twojego bezpieczeństwa wszystkie te podmioty zostały przeszkolene z procedur ochrony danych osobowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 1. potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania poruszonej przez Ciebie sprawy;
 2. potrzebny na przeprowadzenie z Tobą rozmowy telefonicznej;
 3. prowadzenia przez nas działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak, jeżeli przetwarzam Twoje dane:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego – takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 2. na podstawie innych swoich prawnie uzasadnionych interesów – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.